VRUĆI TREND NA TRŽIŠTU: montažne kuće

Montažne kuće su rastući trend na hrvatskom tržištu, a sudeći prema trendovima na svjetskom tržištu, montažna gradnja bi uskoro mogla nadmašiti klasičnu, zidanu gradnju.

Montažne kuće su objekti čiji su elementi prethodno proizvedeni u kontroliranim tvorničkim ili radioničkim uvjetima. Gotovi elementi se prevoze i montiraju na predviđenom mjestu, nakon čega slijedi završna obrada. Osnova zidova naših montažnih kuća je čelična nosiva konstrukcija koja sadrži ispunu od mineralne vune s parnom branom, a obostrano je zatvorena pločastim oblogama. Preko vanjske strane obloge se nanosi toplinska fasada, dok se s unutarnje strane postavlja dodatna pločasta obloga u cilju bolje zvučne izolacije. S ozbirom na širinu zida i ispunu zida termoizolacijskim materijalima, naše montažne kuće osiguravanju veću energetsku učinkovitost.

Prednosti naših montažnih kuća su brojne:

Brzina izgradnje: Kao osnovnu prednost u usporedbi s klasičnim zidanim kućama ističemo brzinu izgradnje. Izgradnja klasične zidane kuće od 100m2 prosječno traje 6 mjeseci, dok se naše niskoenergetske montažne kuće iste površine mogu montirati u 3 mjeseca – od postavljanja konstrukcije do useljenja.

Trajnost: Uporabni vijek naše montažne kuće, uz pravilno i redovito održavanje, može biti i 100 i više godina. U tom pogledu ne zaostaju za klasičnim zidanim kućama.

Cijena: U usporedbi s klasičnom, zidanom kućom, troškovi gradnje su do 30% puta niži.

Energetska učinkovitost: U usporedbi sa standardnim zidanim kućama, naše niskoenergetske kuće troše manje energije za grijanje i hlađenje.

Ekološka osviještenost: Materijali koje koristimo su u velikoj mjeri ekološki i prirodni, čime se smanjuje onečišćeje okoliša te osigurava zdrav i ugodan život. Sav građevinski materijal koji nije moguće reciklirati, zbrinjavamo na strogo kontroliran način.

Stručnost i znanje: O izgradnji i instalaciji montažnih kuća se brine naš stručni tim koji se sastoji od tehnologa drvne industrije, diplomiranih inženjera građevine, magistra strojarstva te stručnog tima tim građevinske struke.

Atraktivan dizajn: Naše su kuće dizanjirane prateći najnovije trendove u arhitekturi i dizajnu.

Otpornost na potrese: Iako tlo Istre nije trusno područje, te postoji veoma mala vjerojatnost da će se dogoditi potres, montažne kuće su otpornije na potres. Naime, one puno bolje „upijaju“ vibracije te su rađene od protupotresno veoma zahvalnih materijala.

Protupožarna otpornost: Prilikom izgradnje montažnih kuća, veliku pozornost posvećujemo odabiru materijala koji su kategorizirani kao „negorivi“ ili „slabo gorivi“, kao što su primjerice čelik, mineralna vuna i kamena vuna, a koriste se i ploče koje su otpornije na požare.

Odgovori